Zajedničko ulaganje - ugovor o transferu tehnologije


 ZAJEDNIČKO ULAGANJE

UGOVOR O TRANSFERU TEHNOLOGIJEZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "DAVALAC TEHNOLOGIJE" s jedne strane

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "PRIMALAC TEHNOLOGIJE" s druge strane.1)


Zajednički naziv u tekstu ovog ugovora za sve učesnike u poslu je "UGOVORNE STRANE".


P r e a m b u l a:


Radi ostvarenja ciljeva navedenih u članu 1. ovog ugovora UGOVORNE STRANE ulaganjem tehnologije, kapitala i rada po ovom ugovoru opremaju poseban pogon za zajedničko poslovanje, u daljem tekstu nazvan "POGON - ZP" u sastavu preduzeća PRIMAOCA TEHNOLOGIJE.2)


Član 1.


Cilj Ugovora: