Ugovor o zakupu poslovnog prostora od strane privatnog preduzeća u osnivanju


13.10 - Primer ugovora o zakupu poslovnog prostora 

         od strane privatnog preduzeća u osnivanjuUgovor o zakupu poslovnog prostora 


Ugovorne strane:


1. ZAKUPODAVAC: Preduzeće "AUTO-BEOGRAD" BEOGRAD, Hilendarska 7/1, koje zastupa direktor _______________, i

2. ZAKUPOPRIMAC: Privatno trgovačko preduzeće _______________, Beograd, u osnivanju, koje zastupa vlasnik _______________.


Član 1.


Zakupodavac izdaje poslovne prostorije na korišćenje zakupoprimcu u zgradi čiji je vlasnik, a nalazi se u Beogradu u ulici ___________ br. ___ i sastoje se od dve kancelarije ukupne površine 55 m2, sa pravom korišćenja sanitarnih uređaja i prolaznog dela hodnika. Ulaz u prostorije je iz dvorišta.


Član 2.


Zakupodavac se obavezuje da poslovne prostorije iz člana 1. ovog ugovora stavi na raspolaganje zakupoprimcu odmah po potpisivanju ovog ugovora, i omogući mu nesmetano korišćenje istih za potrebe svoje registrovane delatnosti.


Član 3.


Zakupoprimac se obavezuje da zakupodavcu na ime naknade za korišćenje zakupljenih prostorija, plaća mesečno 20 dinara po kvadratnom metru, i to do 10-tog u mesecu za tekući mesec. Ova cena je fiksna za prvih šest meseci korišćenja kada će se utvrditi nove cene zakupa prema uslovima kretanja cena poslovnog prostora u Beogradu.


Član 4.