Ugovor o zajedničkom ulaganju pravnih stručnjaka jugoslovenskog dela mešovitog komiteta Jugoslavije i EFTA


9.3 - Primer obrasca ugovora o zajedničkom ulaganju *)UGOVOR O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU


Dole navedena preduzeća:

1. ________________________________

2. ________________________________

koje pravovaljano zastupa +_______________ u daljem tekstu: jugoslovenski partner

i firme:

1. ________________________________

2. ________________________________

koje pravovaljano zastupa _________________ u daljem tekstu: strani partner.

ulažu sredstva u zajednički poduhvat na izgradnji tvornice, koja će proizvoditi _____ sa godišnjim kapacitetom


Učesnici


Član 1.


1.1. _________ je registrovan kod Okružnog privrednog suda za proizvodnju _________. Kopija potvrde o registraciji priložena je kao Dodatak br. 1.


1.2. _________ je registrovan kod Okružnog privrednog suda u _________ za proizvodnju _________. Kopija potvrde o registraciji priložena je kao Dodatak br. 2.


(Strana firma)

1.3. _________ se bavi _________ sa kapitalnom opremom u oblasti _________. Zajedno sa svojim pridruženim članovima poseduje iskustvo u proizvodnji i prodaji _________ na međunarodnom tržištu.


Kopija potvrde o registraciji _________ priložena je kao Dodatak br. 3.


Ciljevi ugovora


Član 2.


2.1. Dogovoreni ciljevi ovog ugovora su:


2.1.1. Da se zajedničkim sredstvima izgradi fabrika u _________ sa pravom ugovarača da učestvuje u dohotku koji se ostvari iz fabrike.