Ugovor o vršenju špediterskih usluga


UGOVOR O VRŠENJU ŠPEDITERSKIH USLUGAZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana " KOMITENT", s jedne strane


i Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "ŠPEDITER" s druge strane.


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Predmet Ugovora:


Špediterske usluge, koje ŠPEDITER vrši, u svoje ime a za račun KOMITENTA, po njegovim posebnim nalozi-ma (dispozicije), kako sledi:


-        davanje podataka o tarifama po vidovima prevoza i uslugama u spoljnotrgovinskom prometu;


-        utvrđivanje najpovoljnijeg prevoznog puta za robu (instradacija) i izbor najcelishodnijeg vida prevoza;