Ugovor o uslugama savetodavnog inženjera - consulting
UGOVOR 

USLUGAMA SAVETODAVNOG INŽENJERA


- C O N S U L T I N G


Zaključen između:


Firme:____________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja____________________________________ u daljem tekstu nazvana "NARUČILAC" s jedne strane


i


Projektantske inženjering-firme:________________________________________________________

                                         (firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja_________________________________  u daljem tekstu nazvana "SAVETODAVNI INŽENJER" s druge strane.


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu u tekstu ovog Ugovora je "UGOVORNE STRANE".Član 1.


Cilj Ugovora:


NARUČILAC ovim nastoji za sebe trajnije da obezbedi poslednja iskustva u naučnim dostignućima, stručnim znanjima i radnim iskustvima kroz usluge SAVETODAVNOG INŽENJERA - consulting za ostvarenje zamisli projektnih zadataka, koje NARUČILAC preduzima.


U tom cilju se na osnovu usvojene ponude SAVETODAVNOG INŽENJERA, koja čini bitni sastavni deo teksta ovog Ugovora, zaključuje ovaj Ugovor sa zadacima, pravima i obavezama UGOVORNIH STRANA ovde sadržanim.Član 2.