Ugovor o uslugama prenošenja proizvodnih znanja i iskustava (know-how)


 UGOVOR O USLUGAMA PRENOŠENJA

PROIZVODNIH ZNANJA I ISKUSTAVA (KNOW-HOW)Zaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora, nazvana "KUPAC", s jedne strane

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora, nazvan "PRODAVAC" s druge strane.


Zajednički naziv, za sve firme učesnike u ovom poslu, u tekstu ovog ugovora je "UGOVORNE STRANE".


Cilj Ugovora:


UGOVORNE STRANE zaključuju ovaj ugovor u cilju obezbeđenja najcelishodnije primene odredaba proizvodno-tehničke dokumentacije iz Ugovora o kupoprodaji licence od ________________ 20____ godine, posebno u pogledu osvajanja i uhodavanja proizvodnje licencnog proizvoda. Tim putem KUPAC obezbeđuje za to najiskusnije stručnjake, tehničku dokumentaciju i za njihov rad neophodnu opremu, instrumente i alat. Tako će se na najbolji način za KUPCA iskoristiti Ugovorom o kupoprodaji licence stečena prava i preimućstva.


Član 1.

Predmet Ugovora:


Vršenje dole navedenih vrsta tehničke pomoći u fabrici KUPCA, od strane prisutnih stručnjaka PRODAVCA, radi najcelishodnijeg ostvarenja zadataka primaoca tehnologije po proizvodno-tehničkoj dokumentaciji iz navedenog Ugovora o kupoprodaji licence, kako sledi: