Ugovor o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u nabavci investicione opreme


22.10 - Primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između 

        zadruge i zemljoradnika u nabavci investicione opremeUGOVOR O TRAJNOJ SARADNJI NA NABAVCI INVESTICIONE OPREME


Član 1.


Ovim ugovorom vrši se ugovaranje zajedničkog investiranja u nabavku investicione opreme namenjene zajedničkoj proizvodnji, doradi ili preradi proizvoda iz te proizvodnje, kao i korišćenju i upravljanju nabavljene opreme.


Član 2.


Zemljoradnik se obavezuje da će pod bankarskim uslovima kamate uplatiti - oročiti Zadruzi na odgovarajući račun iznos od ukupno dinara i slovima dinara: __________ i to: do _______ 19____ godine __________ din.


Sredstva iz prethodnog stava oročavaju se na rok od 60 meseci, računajući od dana uplate.


Kamata po bankarskim uslovima iz stava 1. ovog člana smatra se kamata koju daje Banka __________, za oročena sredstva na isti period.


Član 3.


Zadruga se obavezuje da će sredstva iz člana 1. ovog ugovora koristiti isključivo za nabavku sledeće opreme i to: ______________.


Član 4.


Zadruga garantuje vraćanje novčanih sredstva iz člana 1. ovog Ugovora svim svojim sredstvima.


Član 5.


Ugovorne strane su saglasne da se oprema iz člana 2. ovog Ugovora unese kao osnovno sredstvo Zadruge.


Član 6.


Zadruga se obavezuje da obezbedi posebno knjigovodstveno praćenje, kao i obračun amortizacija opreme iz prethodnog člana.


Zadruga se obavezuje da će obezbediti obračun i isplatu kamate sa 31. XII svake godine.