Ugovor o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u zakupu zemljišta


22.12 - Primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji u zakupu 

         zemljišta između zadruge i zemljoradnikaUGOVOR O TRAJNOJ SARADNJI U ZAKUPU ZEMLJIŠTA


Član 1.


Ovim ugovorom vrši se ugovaranje višegodišnjeg zakupa obradivog zemljišta u posedu zemljoradnika kao zakupodavca s jedne strane i Zadruge kao zakupca, sa druge strane.


Član 2.


Zemljoradnik __________ daje u zakup Zadruzi.


Zemljoradnik __________ daje u zakup zemljište u svom posedu na vreme od _____ godina i to:


Zemljište se nalazi u k.o. __________ a sastoji se od sledećih parcela:


Parc. br. klasa __________ u potesu __________ površina __________ ha

Parc. br. klasa __________ u potesu __________ površina __________ ha


Član 3.


Zadruga uzima u zakup od zemljoradnika zemljište opisano u članu 2. ovog ugovora u ukupnoj površini od _______ ha, za vreme od ____ godina i po zakupnini određenoj u članu 4. ovog ugovora.


Član 4.


Saugovarači su se međusobno dogovorili da godišnja zakupnina za celu površinu iznosi __________ kg i slovima ______________ kg. pšenice, odnosno po 1 ha __________ kg. pšenice, odnosno dinarsku protivvrednost na bazi prosečne garantovane cene za meku i tvrdu pšenicu na dan 15. jula tekuće godine.


Zadruga se obavezuje da dinarsku protivrednost pšenice iz prethodnog stava isplati zemljoradniku u __________ rate i to __________ s tim da konačni obračun isplate ima se izvršiti najkasnije __________ do __________ tekuće godine.


Član 5.


Sve obaveze prema društvenoj zajednici i sl. koje proisteknu iz posedovanja zemljišta snosi zemljoradnik zakupodavac.