Ugovor o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u korišćenju poljoprivredne mehanizacije


22.11 - Primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između 

        zadruge i zemljoradnika u korišćenju 

        poljoprivredne mehanizacijeUGOVOR O TRAJNOJ SARADNJI U KORIŠĆENJU 

POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE


Član 1.


Ovim ugovorom vrši se ugovaranje trajne saradnje u korišćenju poljoprivredne mehanizacije i rada Zadruge i zemljoradnika radi vršenja usluga poljoprivrednom mehanizacijom zemljoradnicima drugim Zadrugama ili trećim licima iz ........


Član 2.


Predmet udruživanja su lični rad zemljoradnika ili članova njegovog domaćinstva, kao i sledeća sredstva u ličnom vlasništvu zemljoradnika i to:


- traktor marke __________ reg. br. __________ 

- priključne mašine i oruđa: __________ s jedne strane, kao i rad i sredstva Zadruge sa druge strane.


Član 3.


Pod ličnim radom zemljoradnika ili člana njegovog domaćinstva podrazumeva se lični rad lica koja sačinjavaju njegovo domaćinstvo i koja za rad i upravljanje određenim mašinama ispunjavaju uslove predviđene pozitivnim propisima.


Ako iz bilo kog razloga zemljoradnik, ili član njegovog domaćinstva, budu sprečeni da upravljaju mašinama, samo uz saglasnost zemljoradnika, mašinom može upravljati drugi zemljoradnik ili radnik iz udruženog rada.


Član 4.


Ovaj ugovor u načelu isključuje mogućnost upotrebe radne snage trećih lica, a u slučaju potrebe za njom, obezbeđuje je isključivo Zadruga.


Član 5.


Vlasnički odnosi nad sredstvima rada, kao i prava i obaveze koje iz njih proističu, ovim ugovorom se ne menjaju.


Član 6.