Ugovor o svič poslu - prodaja


 UGOVOR O SVIČ POSLU - PRODAJAZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "SVIČER" s jedne strane


i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "PRODAVAC" s druge strane.1)


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Predmet Ugovora:


_______________________________________________ .2) Tehničko-tehnološke osobine i analize robe sadržane su u Prilogu br. 1 uz ovaj ugovor.


Član 2.