Ugovor o svič poslu - nabavka


UGOVOR O SVIČ POSLU - NABAVKAZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "PRODAVAC" s jedne strane 

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "KUPAC" s druge strane 1)  .


Zajednički naziv, u tekstu ovog ugovora, za sve firme učesnice u ovom  poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Predmet Ugovora:


_______________________________________ .2) Tehničko-tehnološke osobine i podaci izvršene analize robe sadržani su u Prilogu br. 1 ovog ugovora.


Član 2.


Pakovanje i prevoz robe: