Ugovor o reeksportnom poslu - nabavka


UGOVOR O REEKSPORTNOM POSLU - NABAVKAZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvan "KUPAC"

i Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvan "PRODAVAC"


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Predmet Ugovora:


_______________________________1). Kvalitet i osobine robe  sadržani su u Prilogu br. 1. uz ovaj ugovor.


Član 2.


Pakovanje i prevoz robe: