Ugovor o radu na neodređeno vreme između privatnog poslodavca i radnika


18.3 - Primer obrasca ugovora o radu na neodređeno vreme 

       između privatnog poslodavca i poljoprivrednog radnikaUGOVOR O RADU


Zaključen na osnovu člana 4. Zakona o radnim odnosima poljoprivrednih radnika zaposlenih kod privatnih poslodavaca između privatnog poslodavca ________________  (u daljem tekstu poslodavac) i poljoprivrednog radnika _________________ (u daljem tekstu posloprimac).


Ugovorne stranke ovim ugovorom zasnivaju redovni radni odnos pod sledećim uslovima:


1. Posloprimac se obavezuje da kod poslodavca radi 8 časova dnevno i da za to vreme obavlja sledeće poljoprivredne poslove _________________.


2. Poslove iz tačke 1. ovog ugovora posloprimac će obavljati (član 4. stav 1. tačka 3 i član 7. Zakona o radnim odnosima poljoprivrednih radnika zaposlenih kod privatnih poslodavaca) i to:


a)                za vreme od ________ do ________ počev od ____ časova pa do ____ časova i od ____ do ____ časova;

b)                za vreme od ________ do ________ počev od ____ časova pa do ____ časova i od ____ do ____ časova.


3. Posloprimac ima obavljati u prekovremenom radu (član 8. Zakona) u danima ________ od ____ do ____ časova ove poslove ____________.


4. Kao dan nedeljnog odmora posloprimac će koristiti ____________ (član 16. Zakona).


5. Poslodavac se obavezuje da posloprimcu osigura sva prava iz radnog odnosa koja mu pripadaju po Zakonu o radnim odnosima poljoprivrednih radnika zaposlenih kod privatnih poslodavaca i drugim propisima.


6. Neto plata posloprimca iznosi _____________ dinara mesečno i isplaćuje se mesečno unazad najdalje do ___ u mesecu.


Na ime troškova za stanovanje i ishranu odbija se posloprimcu od ugovorene neto mesečne plate za redovno radno vreme iznos od __________ dinara, tako da mu se u novcu isplaćuje iznos od __________ dinara mesečno.


7. Radni odnos po ovome ugovoru zasniva se:


a) na neodređeno vreme;

b) na određeno vreme koje ima trajati od _____ 19___ godine do _____ 19___ godine.

c) na probu sa probnim rokom od ____ dana.


8. Otkazni rok za obe ugovorne stranke iznosi _________________.