Ugovor o prevozu robe vodenim putem


UGOVOR O PREVOZU ROBE VODENIM PUTEM1)Zaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "BRODAR", s jedne strane

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "KRCATELJ" s druge strane.


Zajednički naziv u tekstu ovog ugovora za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


UGOVORNE STRANE - BRODAR i KRCITELJ, sporazumele su se:


Član 1.


BRODAR se obavezuje da preveze robu KRCATELJA od luke ukrcaja ____________________ (luka) do luke iskrcaja ______________________, po plovnom putu koji je odredio KRCATELJ bez ikakvih skretanja sa utvrđene maršrute i bez pristajanja u usputne luke, a u roku od ____________2) dana.


Član 2.


Ugovorena cena za prevoz robe od luke ukrcaja do luke iskrcaja iz člana 1. ovog ugovora je ____________ ____________________________________ (iznos u valuti, brojevima i slovima)