Ugovor o prebijanju dugovanja i potraživanja


 UGOVOR O PREBIJANJU DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA



Zaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "__________" (FIRMA A) s jedne strane

i

Firme:

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "__________" (FIRMA B) s druge strane1)


Zajednički naziv u tekstu ovog ugovora za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


UGOVORNE STRANE saglasne su o sledećem:


Član 1.


UGOVORNE STRANE su dugogodišnji partneri na poslovima izvoza - uvoza: 

____________________________________________________________________________2)

(opis poslova)


Član 2.