Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji


 UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJIZaključen između:


Firme:

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________


(ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora, nazvana ______________________  (FIRMA A), s jedne strane


i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora, nazvana ______________________  (FIRMA B), s druge strane1)


Zajednički naziv, za sve firme učesnike u ovom poslu, u tekstu Ugovora je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Cilj Ugovora:


Nadahnute obostranim interesima, UGOVORNE STRANE na način i pod uslovima utvrđenim ovim ugovorom, uspostavljaju odnos poslovno-tehničke saradnje radi potpunijeg korišćenja raspoloživih proizvodnih kapaciteta, savremenih dostignuća u tehnici i tehnologiji i radnih iskustava u projektovanju i proizvodnji ________________2). U tome se posebno nastoje ostvariti sledeći ciljevi:


-         zajednički programi u naučno istraživačko-razvojnom radu zasnovani na savremenim dostignućima za ostvarivanje daljeg napretka u tehnici i tehnologiji (pronalasci, inovacije, tehnička unapređenja i sl.) u duhu postojećeg proizvodnog i razvojnog programa od posebnog interesa za UGOVORNE STRANE;