Ugovor o poklonu - tehničkoj pomoći


UGOVOR O POKLONU - TEHNIČKOJ POMOĆI Zaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja: 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "POKLONODAVAC" 1) s jedne strane

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja: 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "POKLONOPRIMAC" 2).


Zajednički naziv u tekstu ovog ugovora za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


UGOVORNE STRANE - POKLONODAVAC i POKLONOPRIMAC saglasne su sledećem:


Član 1.


POKLONODAVAC poklanja POKLONOPRIMCU: ________________________________ (naziv - opis poklona) 3) u vrednosti od _________________________________________ (iznos brojevima i slovima)


Član 2.


POKLONOPRIMAC je saglasan i prihvata poklon iz člana 1. ovog ugovora.