Ugovor o osnivanju zatvorenog akcionarskog društva


UGOVOR 

O OSNIVANJU ZATVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA "______________________________________________________"1

(navesti skraćeno ime društva)
Zaključen dana _____________________________________________________ od akcionara 

(navesti datum i mesto zaključenja ugovora)

 (osnivača) sa spiska u njegovom prilogu pod uslovima koji slede
Osnovne odredbe i sadržina


Član 1.


Ugovornici se obavezuju da osnuju zatvoreno akcionarsko društvo (dalje: društvo) u roku od __________________________, s tim što se rok smatra održanim, ako se pre njegovog isteka

                (navesti rok)2

osnivanje društva upiše u Registar privrednih subjekata.


Osnivač koji skrivljeno ne ispuni ili neuredno ispuni obaveze iz ovog ugovora obavezan je da ostalim osnivačima nadoknadi svu štetu koju usled toga pretrpe, bez obzira na razlog njenog nastupanja (neunošenje uloga, neosnivanje društva, poništaj upisa osnivanja, isplata štete trećim licima i drugo).


U ostalim pitanjima odgovornost osnivača za osnivanje društva i za njegove obaveze nakon osnivanja uređuje se prema zakonu kojim se uređuju privredna društva i drugim važećim propisima.Ugovorom se uređuje:3

1) __________________________________________________________________________


2) __________________________________________________________________________


3) __________________________________________________________________________