Ugovor o montaži postrojenja
UGOVOR O MONTAŽI POSTROJENJAZaključen između:


Firma: ___________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja ____________________________________________ u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "KUPAC", s jedne strane


i


Firma: ___________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja ____________________________________________ u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "PRODAVAC", s druge strane.


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu u tekstu ovog Ugovora je "UGOVORNE STRANE".Član 1.


Predmet Ugovora:


Montaža, puštanje u pogon, probni pogon, dokazivanje garancija i garantovanih vrednosti za postroje-

nje __________________________________________________1) koje će PRODAVAC izvršiti pod kontrolom i stručnim nadzorom svoga osoblja, a u režiji KUPCA.Član 2.


Rok trajanja montaže i probnog pogona:


KUPAC je obavezan najkasnije do _____________ 20____. godine da izradi objekte i izvrši sve pripreme za uredan život i rad osoblja PRODAVCA na gradilištu, u smislu odredaba ovog Ugovora. Najmanje 30 dana pre polaska osoblja PRODAVCA na gradilište u zemlji KUPCA, kod PRODAVCA treba da stigne obaveštenje od KUPCA o izvršenim pripremama za prihvat i smeštaj osoblja, gde osoblje treba da dođe i od koga će biti prihvaćeno.