Ugovor o kupoprodaji - za robu po komadu


UGOVOR O KUPOPRODAJI - ZA ROBU PO KOMADUZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "KUPAC" s jedne strane

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "PRODAVAC" s druge strane. 


Zajednički naziv u tekstu ovog ugovora za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Predmet Ugovora:


Predmet ovog ugovora je prodaja (robe po komadu) 1): ______________________________ (vrsta, tip, marka, fabrički broj i sl.) 2) sa pripadajućim alatom priborom i rezervnim delovima iz ___________________________________________________ (zemlja prodavca ili zemlja odakle se roba isporučuje) i to u količinama__________________________ (količina-broj, po tipovima i modelima)  i kvalitetu ______________________________________ (navesti ugovoreni kvalitet robe)  3)


Član 2.


Cene i paritet: