Ugovor o kupoprodaji za investicionu opremu i kompletna postrojenja


UGOVOR O KUPOPRODAJI ZA INVESTICIONU OPREMU 

I KOMPLETNA POSTROJENJA1)Zaključen između:

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "KUPAC" s jedne strane


Firme:

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "PRODAVAC" s druge strane.

Zajednički naziv za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Cilj Ugovora:


Isporuka ________________________________________________2)

Ovaj Kupoprodajni ugovor je zaključen u okviru trgovinskog i platnog sporazuma između __________________  (zemlja kupca) i ____________________________ (zemlja prodavca) 3).


UGOVORNE STRANE su se sporazumele kako sledi.


Član 1.