Ugovor o kupoprodaji licence


 UGOVOR O KUPOPRODAJI LICENCEZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "KUPAC" s jedne strane 

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "PRODAVAC" s druge strane. 1)


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu u tekstu ovog ugovora  je "UGOVORNE STRANE".


Preambula: 2)


Radi ostvarenja, u članu 1. ovog ugovora navedenih, ciljeva projekta, UGOVORNE STRANE ulažu tehnologiju, u pogon br. 3 u sastavu firme KUPCA, u kojoj će se i ostvarivati ciljevi i zadaci zajedničkog poslovanja.


Član 1.


Cilj Ugovora:


Prema usvojenom perspektivnom planu razvoja tehnike, tehnologije, asortimana i obima proizvodnje u fabrici KUPCA osvajanjem proizvoda po tehnologiji uz podršku i saradnju PRODAVCA po ovom ugovoru, posebno se imaju ostvariti sledeći ekonomski i tehničko-tehnološki ciljevi  projekta: