Ugovor o kreditiranju sopstvenog preduzeća u inostranstvu


UGOVOR O KREDITIRANJU SOPSTVENOG 

PREDUZEĆA U INOSTRANSTVU 1)Zaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)u daljem tekstu nazvana "KREDITOR" s jedne strane


i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "KORISNIK KREDITA" s druge strane.


Zajednički naziv u tekstu ovog ugovora za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


U cilju obezbeđenja sredstava za finansiranje uzajamnih izvoznih i uvoznih transakcija, KREDITOR će KORISNIKU KREDITA odobriti kredit u iznosu od _____________________________________________ (iznos u valuti, brojevima i slovima).2) 


Član 2.