Ugovor o kreditnom odnosu između udružene banke i osnovnih banaka radi vraćanja sredstava inostranih kredita


8.19 - Primer obrasca ugovora o kreditnom odnosu između

       udružene banke i osnovnih banaka radi korišćenja i 

       vraćanja sredstava obezbeđenih iz inostranog kreditaNa osnovu člana _____ porazuma o udruživanju u Udruženu banku ____________ i člana _____ Statuta Udružene banke, kao i Odluke Kreditnog odbora Udružene banke donete na sednici broj ________ od _____ 1996. godine, zaključuje se sledeći


UGOVOR O KREDITU


Između:


UDRUŽENE BANKE ____________________ (u daljem tekstu: Udružena banka) i

______________________ (u daljem tekstu: banka)


Član 1.


Udružena banka odobrava banci fiksni kredit u iznosu od Dinara __________ (slovima: ______________________) za dopunsko kreditiranje njene aktivnosti.


Kredit banke odobrava se iz dobijenih sredstava inostranog kredita, odnosno iz dinarske protivuvrednosti dolarskog kredita dobijenog od inostranog kreditora.


Član 2.


Kredit iz člana 1. ovog Ugovora odobrava se banci sa rokom vraćanja od 12 meseci od dana korišćenja.


Član 3.


Banka može koristiti kredit iz člana 1. ovog ugovora po potpisu istog.


Član 4.


Banka je dužna da iz odobrenog kredita izmiri eventualno dospeo kredit za likvidnost koji koristi iz udruženih sredstava u iznosu od dinara _______________.


Član 5.


Kao dan korišćenja kredita smatra se dan kad je odgovarajućim iznosom zadužen žiro-račun Udružene banke, a kao dan vraćanja kredita smatra se dan kad je zadužen žiro-račun banke.