Ugovor o kooperaciji i drugim vidovima poslovne saradnje u proizvodnji predmeta domaće radinosti


6.11 - Primer obrasca ugovora o kooperaciji i drugim 

       vidovima poslovne saradnje u proizvodnji 

       predmeta domaće radinostiUGOVOR O 

KOOPERACIJI I DRUGIM VIDOVIMA POSLOVNE SARADNJE U 

PROIZVODNJI PREDMETA DOMAĆE RADINOSTI


I. CILJEVI I ZADACI


Član 1.


Radi unapređivanja proizvodnje predmeta domaće radinosti u kooperaciji sa proizvođačima predmeta domaće radinosti i zajedničkog ostvarivanja samoupravnog položaja u socijalističkim društveno-ekonomskim odnosima proizvođača - potpisnici udružuju rad i sredstva putem zaključivanja ugovora o kooperaciji i drugim vidovima poslovne saradnje u proizvodnji predmeta domaće radinosti (proizvodnja, dorada, prerada i obrada korparsko-pletarskih proizvoda).


Član 2.


Pod kooperacijom i drugim vidovima poslovne saradnje ovog ugovora, podrazumeva se poslovna saradnja na neodređeno vreme koja se može raskinuti pod uslovima utvrđenim Zakonom i Sporazumom o udruživanju rada i sredstava.


Član 3.


Radi ostvarivanja ciljeva iz čl. 1. ovog ugovora, potpisnici se obavezuju da zajednički rade na:


1.                stvaranju uslova za ostvarivanje i unapređivanje kooperacije i poslovne saradnje u proizvodnji predmeta domaće radinosti na dohodovnim odnosima;

2.                razvijanju samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa u zajedničkom poslovanju;

3.                stručnom usavršavanju i osposobljavanju proizvođača za različite operacije i faze rada u proizvodnji predmeta domaće radinosti;

4.                ostvarivanje kooperacije i poslovne saradnje u proizvodnji i snabdevanju repromaterijala.


Član 4.


Proizvođač svoja prava upravljanja u zajedničkim poslovima, odnosno u ostvarivanju kooperacije i drugih vidova poslovne saradnje iz ovog ugovora ostvaruje delegatskim putem na način utvrđen Sporazumom o udruživanju rada i sredstava.


II. PREDMET DOMAĆE RADINOSTI


Član 5.