Ugovor o konsultantskim uslugama u izvozu i uvozu


 UGOVOR O KONSULTANTSKIM POSLOVIMA 

U IZVOZU I UVOZU1)Zaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "KONSULTANT" s jedne strane

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "KORISNIK USLUGA" s druge strane.


Zajednički naziv u tekstu ovog ugovora za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


UGOVORNE STRANE - KONSULTANT I KORISNIK sporazumeli su se o sledećem:


Član 1.


Predmet ovog ugovora je poslovno savetovanje - pružanje konsultantskih usluga u vršenju izvozno - uvoznih transakcija.


Član 2.