Ugovor o kompenzacionom poslu


UGOVOR O KOMPENZACIONOM POSLUZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)u daljem tekstu ovog ugovora nazvana _______________________ (Firma A) s jedne strane 

i Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana ____________________________________  (Firma B) s druge strane.


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Predmet Ugovora i cena:


a)        __________________________________________________________ (Firma A) isporučuje:


____________________________________________________________________

Cena robe: _______________________________________________

Ukupna vrednost isporuke: __________________________________