Ugovor o komisionom poslu uvoza


UGOVOR O KOMISIONOM POSLU UVOZAZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvan: "KOMITENT"

i Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)u daljem tekstu nazvan: "UVOZNIK".


Zajednički naziv za obe strane, učesnike u ovom poslu je: "UGOVORENE STRANE".


Član 1.

Predmet Ugovora:


Na način i pod uslovima iz ovog ugovora KOMITENT poverava UVOZNIKU  pravo uvoza sirovina, reprodukcionog materijala, opreme i rezervnih delova za potrebe proizvodnje u preduzeću KOMITENTA.


Regionalni raspored isporučilaca robe po zemljama biće određen uslovima iz ponude i/ili posebnim nalogom KOMITENTA.


Član 2.