Ugovor o komisionom poslu izvoza


UGOVOR O KOMISIONOM POSLU IZVOZAZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvan "PROIZVOĐAČ" 

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvan "IZVOZNIK"


Zajednički naziv sa obe strane, učesnike u ovom poslu je: "UGOVORENE STRANE"


Član 1.


Predmet Ugovora:


Pod uslovima iz ovoga ugovora PROIZVOĐAČ poverava IZVOZNIKU isključivo pravo izvoza svih svojih proizvoda po katalogu u Prilogu broj 1. uz  ovaj ugovor za tržište

 ________________________________________________________________________________1).


Član 2.