Ugovor o građenju po inženjering-sistemu "ključ u ruke"
UGOVOR O GRAĐENJU


PO INŽENJERING-SISTEMU "KLJUČ U RUKE"Zaključen između:


Firma: ___________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja ____________________________________________ u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "INVESTITOR"


i


Firma: ___________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja ____________________________________________ u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "IZVOĐAČ".


Zajednički naziv u tekstu ovog Ugovora za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".Cilj Ugovora:


Na osnovu rezultata postupka prethodne provere podobnosti ponuđača održanog kod INVESTITORA IZVOĐAČU je povereno sledeće: da od projektnog zadatka preko pripremnih radova za donošenje odluke o ulaganju i projektovanja sa izradom investiciono-tehničke dokumentacije, izgradi i opremi _____________________1) u ___________________________2), pusti u probni i redovni rad sve do njenog uvođenja na tržište. Na tom zadatku IZVOĐAČ treba da obavi poslove consultinga, projektovanja, izvođenja građevinskih radova, isporuka opreme i njena montaža, obuka stručnog kadra i druge usluge po inženjering-sistemu "ključ u ruke".


IZVOĐAČ daje INVESTITORU međunarodno uobičajene garancije za dobro i blagovremeno izvršenje svih navedenih zadataka.


INVESTITOR ima već prethodna povoljna iskustva u saradnji sa IZVOĐAČEM na ovakvim poslovima. U obostranom interesu je da se stečeno poverenje između UGOVORNIH STRANA i dalje potvrđuje na najbolji način i na ovom projektu. U tom cilju su već izdejstvovane određene pogodnosti i instrumenti obezbeđenja prava saugovarača kod nadležnih organa i banaka u sedištima UGOVORNIH STRANA.Član 1.