Ugovor o građenju po inženjering sistemu "ključ u ruke"


UGOVOR GRAĐENJU


PO INŽENJERING-SISTEMU "KLJUČ U RUKE”


Zaključen između:


Firme: ____________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja____________________________________ u daljem tekstu nazvana "NARUČILAC" s jedne strane


i


Projektantske inženjering firme: ________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja______________________________________ u daljem tekstu nazvana "IZVOĐAČ" s druge strane.


Zajednički naziv, u tekstu ovog Ugovora, za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".Član 1.


Cilj Ugovora:


Na osnovu rezultata postupka prethodne provere podobnosti ponuđača održanog na dan _________ godine u sedištu NARUČIOCA, IZVOĐAČU se ovim Ugovorom poverava: na osnovu postavljenog mu projektnog zadatka da preko pripremnih istraživanja za donošenje odluke o ulaganju i projektovanju sa izradom investiciono-tehničke dokumentacije, izgradi i namenski opremi projektovano postrojenje - u daljem tekstu ovog Ugovora "POSTROJENJE" ___________________________________________,

                                                                                                                                               (firma i adresa)

da postrojenje pusti u probni i redovni rad i izvede sve radnje do njegovog uvođenja na tržište. Na tom zadatku IZVOĐAČ je dužan da obavi poslove savetodavnog inženjera (consulting), projektovanje, izvođenje građevinskih radova, isporuku opreme (domaće i uvozne) i njene montaže, obuku stručnog kadra u zemlji i inostranstvu i druge usluge po inženjering-sistemu "ključ u ruke".


Za obezbeđenje NARUČIOCA, IZVOĐAČ mu izdaje neopozivu i bezuslovnu garanciju jedne prvorazredne domaće banke uobičajenog teksta za dobro i blagovremeno izvršenje navedenih zadataka.