Ugovor o forfetingu


UGOVOR O FORFETINGUZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "KOMITENT"

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "FORFETER".


Zajednički naziv, u tekstu ovog ugovora, za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Cilj saradnje:


Radi što bržeg i jednostavnijeg iznalaženja mogućnosti za refinansiranje KOMITENTA i naplatu u gotovom potraživanja od domaćih i stranih kupaca - investitora investicione opreme, kompletnih postrojenja, tehnologije i izvođenja investicionih radova uključuje se FORFETER da to, uz obostranu korist, omogući na način i pod uslovima, koji su utvrđeni odredbama ovog ugovora. Time se kreditni posao pretvara u posao za gotovo.


Saradnja UGOVORNIH STRANA u ovom vidu ima za posledicu povećanje kreditne sposobnosti i finansijske likvidnosti kapitala KOMITENTA, što dovodi do povećanja obima prometa, ubrzanja i pojednostavljenja finansijske realizacije trgovačkih poslova, koju FORFETER preuzima na sebe.


FORFETER predstavlja udruženi kapital i poslovne mogućnosti više zainteresovanih firmi (konzorcijum) u saradnji sa poslovnom bankom.


FORFETER se uključuje u poslove KOMITENTA po njihovom međusobnom sporazumu i na osnovima odredaba ovog ugovora, ali bez njegovog učešća u kapitalu -  vlasništvu firme.


Član 2.


Predmet ugovora: