Ugovor o finansijskom kreditu


UGOVOR O FINANSIJSKOM KREDITUZaključen između:

Firme: 

________________________________________________________________________________1) (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "ZAJMOPRIMAC", s jedne strane


iFirme: 

________________________________________________________________________________2)

(firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "ZAJMODAVAC" s druge strane.


Zajednički naziv u tekstu ovog ugovora za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".Preambula

_______________________________________ (naziv i adresa strane firme Isporučioca  - izvođača) 3)  zaključila je _____________ (datum) sa ____________________________ (naziv i adresa domaće firme Kupa - investitora) Ugovor o ___________________________ (opis posla - isporuke roba i usluga).4) 


Radi finansiranja isporuka opreme i troškova izgradnje objekta po navedenom ugovoru zatraženo je kreditiranje koje se obezbeđuje pod sledećim uslovima:


Član 1.


Iznos i namena kredita


ZAJMODAVAC odobrava ZAJMOPRIMCU kredit u iznosu od: __________________________________ (iznos kredita u valuti, brojevima i slovima) 5)