Ugovor o faktoringu - varijanta 2


UGOVOR O FAKTORINGU


VARIJANTA  2Zaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "KOMITENT"

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "FAKTOR".


Zajednički naziv, u tekstu ovog ugovora, za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Cilj saradnje:


U cilju povećanja finansijske i kreditne sposobnosti KOMITENTA i omogućenja njegovog ekspeditivnijeg poslovanja sa kupcima i prodavcima na domaćem i stranom tržištu, a posebno radi ubrzanja priticanja protivvrednosti za isporučenu robu - izvršene usluge - pod uslovima iz ovog ugovora, uključuje se FAKTOR da uz obostranu korist, sve ovo omogući u toku izvršenja trgovačkih poslova na neodređeno vreme.


FAKTOR predstavlja udruženi kapital i poslovne mogućnosti više zainteresovanih firmi u tesnoj saradnji sa bankom.


FAKTOR se uključuje u poslove KOMITENTA bez učešća u kapitalu - vlasništvu njegove firme.


Član 2.


Predmet Ugovora: