Ugovor o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji između domaće i inostrane firme, model II


6.7 - Primer obrasca ugovora o dugoročnoj proizvodnoj 

       kooperaciji između domaće i inostrane firme (varijanta II)UGOVOR O DUGOROČNOJ PROIZVODNOJ KOOPERACIJI


Zaključen između:

Preduzeća _______ (puni naziv i puna adresa), u daljem tekstu nazvanog (npr. JUGOPARTNER), koje zastupa i predstavlja direktor (ime i prezime), s jedne strane, i FIRME (puni naziv i adresa), u daljem tekstu nazvane (npr. INOPARTNER), koju zastupa i predstavlja (ime i prezime i funkcija), s druge strane.


Ugovarajuće strane sporazumele su se u sledećem:


Član 1.


SVRHA UGOVORA


Sagledavši zajednički interes, ugovarajuće strane, u skladu s odredbama ovog ugovora, stupaju u međusobni odnos dugoročne proizvodne kooperacije u cilju (zavisne od slučaja npr.: proizvodnje i isporuke delova, sklopova, podsklopova i poluproizvoda, odnosno _____ zajednički utvrđenog dugoročnog proizvodnog programa i uz razmenu tehničko-tehnoloških iskustava) _____ u proizvodnji (navesti komercijalni naziv ili nazive proizvoda koji su predmet kooperacije).


Član 2.


PREDMET UGOVORA


Dugoročna kooperacija u proizvodnji (navesti proizvod) na osnovu podele proizvodnje delova, sklopova i podsklopova u tekućem programu proizvodnje ugovarajućih strana vrši se putem:


modalitet a)

       međusobna isporuka poluproizvoda, delova, podsklopova i sklopova proizvoda;


modalitet b)

       isporuke komponenata od strane Inopartnera, koje dovršene i ugrađene Jugopartner izvozi kao gotov proizvod, kao i komponente iz proizvodnje svoje ili svojih domaćih kooperanata;


modalitet c)

       isporuke komponenata Jugopartnera radi proizvodnje odnosno izvoza Inopartnera na jugoslovensko ili na treća tržišta;


kao i putem zajedničkog projektovanja i izgradnje kompletnih postrojenja i opreme, zajedničkog rada na istraživanju i razvoju proizvodnje; putem zajedničkog ispitivanja i osvajanja tržišta trećih zemalja, zajedničkog osnivanja servisa i dr.


Ugovarajuće strane međusobno pružaju tehničku pomoć i razmenjuju tehničku dokumentaciju koja se odnosi na predmet ugovora.