Ugovor o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji i dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji


6.5 - Primer obrasca ugovora o dugoročnoj poslovno-tehničkoj  saradnji i dugoročnoj proizvodnoj kooperacijiUGOVOR


o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji i dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji


Član 1.


PREDMET UGOVARANJA je dugoročna poslovno-tehnička saradnja i dugoročna proizvodna kooperacija između ________________ i ________________ na sledećim aktivnostima (poslovima, programskim zadacima):


1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. itd.


NAPOMENA: Po svim dogovorenim programskim proizvodnim zadacima konkretno se navode predmeti proizvodnje - kooperacije; dok po tehničko-poslovnoj saradnji tačno se označava saradnja npr. "saradnja u zajedničkim istupanjima na tržištu radi povećanja pojedinačnog i zajedničkog izvoza i proizvodnje robe u cilju smanjenja uvoza". Pod ovim članom odnosno novim određuje se način realizacije ove saradnje: Ko je sprovodi (zajednička komisija, odbor, stručna služba i sl.); kako je sprovodi (putem kojih instrumenata i sl.).


Član 2.


Ugovarači su se dogovorili da će se izvršiti SPECIJALIZACIJA proizvodnog programa na sledeći način:


1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. itd.


NAPOMENA: Na ovom se mestu jasno definiše šta i koja od članica ugovora proizvodi, a šta napušta, odnosno šta će druga članica ugovora uneti u svoj program. Npr. fabrika _____ proizvodiće: te i te delove: _____, poluproizvode _____ itd.


Fabrika _____ obavlja svoju proizvodnju na osnovu licence ________ (uz naznaku firme i naziva licence).


NAPOMENA: Tu se naime, daju uslovi proizvodnje i odnosi među članicama ugovora. Tako: što se proizvodi, način korišćenja, nazivi artikala, uslovi za eventualno pribavljanje licenci, tehničke i druge uzajamne pomoći.


Član 4.


Tehnička pomoć koju fabrika ______ daje preduzeću ______ (besplatna, s naknadom fiksnom, ugovorena na postotak od vrednosti proizvodnje, ostvarenog dohotka, itd.).