Ugovor o barter poslu - ugovor A


UGOVOR O VEZANOM BARTER POSLU - UGOVOR AZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "KUPAC"

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "PRODAVAC" 1) .


Zajednički naziv za sve učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Cilj Ugovora:


Za ____________________2), UGOVORNE STRANE su se sporazumele da kroz zaključenje vezanog-barter posla između njih 65% ugovorene  vrednosti opreme bude plaćeno isporukom ___________________3).


Obaveze UGOVORNIH STRANA po Ugovoru A i B su međusobno uslovljene u svom nastajanju, izvršavanju i eventualnom prevremenom raskidu.Član 1.