Ugovor o alotmanu


UGOVOR O ANGAŽOVANJU UGOSTITELJSKIH KAPACITETA 


UGOVOR O ALOTMANU 1)Ovaj ugovor zaključuju: 2)


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvan "AGENCIJA" 3)


i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvan "UGOSTITELJ" 4)


Zajednički naziv za sve učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Ovim ugovorom regulišu se prava i obaveze i svi odnosi koji iz toga proizilaze između AGENCIJE i UGOSTITELJA.


Član 2.