Ugovor kojim domaća proizvođačka firma poverava spoljnotrgovinskoj firmi poslove izvoza-uvoza


16.15 - Primer obrasca ugovora kojim domaća proizvođačka

         firma poverava spoljnotrgovinskoj firmi poslove 

         izvoza - uvozaUGOVOR O IZVOZU - UVOZU 


Zaključen između:

I. (Proizvođačka firma) kao proizvođača s jedne strane, i

II. (Spoljnotrgovinska firma) preduzeća za međunarodnu trgovinu i zastupanje inostranih firmi - (adresa) kao izvoznika, s druge strane.


Član 1.


Ovim ugovorom preciziraju se međusobna prava i obaveze između proizvođača i izvoznika u vezi sa isporukom __________ za firmu __________ koju je izvoznik zaključio u svoje ime, a za račun proizvođača.


Član 2.


PROIZVOD I CENA


Proizvođač se obavezuje da će preko izvoznika isporučiti:

-        32.000 kom. __________ po strukturi dogovorenoj sa kupcem, u vrednosti od USD __________ - na paritetu.


Član 3.


ROK ISPORUKE


Prema uslovima L/C br. __ od 13.12.1996. g. (prema uslovima iz ugovora sa stranom firmom).


Član 4.


PLAĆANJE


Inostrani kupac izvršiće plaćanje iz člana 2. ovog ugovora u korist izvoznika, i to, za iznos od USD - doznačio je ček i to pre otpreme robe, a za preostali deo vrednosti isporuke otvorio je akreditiv kod BANKE - br. ________ na iznos od USD __________.


Član 5.