Ugovor između zadruge i zemljoradnika o trajnoj saradnji u proizvodnji ratarskih kultura


22.1 - Primer obrasca ugovora između zadruge, ili druge 

       proizvodne organizacije, i zemljoradnika o trajnoj 

       saradnji u proizvodnji ratarskih kultura
UGOVOR O TRAJNOJ SARADNJI U 

PROIZVODNJI RATARSKIH KULTURAČlan 1.


Ovim ugovorom se vrši ugovaranje trajne saradnje u proizvodnji i otkupu viškova ugovorenih ratarskih kultura, a na zemljišnom posedu zemljoradnika.


Član 2.


Zemljoradnik ugovara trajnu saradnju u proizvodnji ratarskih kultura na površini od ukupno _________ ha, s tim što će se proizvodnja obavljati na sledećim parcelama:


1. U potesu zvanom _________,        ______ ha,

2. U potesu zvanom _________,        ______ ha,


Član 3.


Na površinama navedenim u čl. 2. ovog ugovora zemljoradnik će u trajnoj saradnji proizvoditi sledeće ratarske kulture:


1. Pšenicu         _________,        ______ ha,

2. Ozimi ječam         _________,        ______ ha.


Član 4.


Prihvatajući obostrano dugoročnije opredeljenje strana ugovornica za proizvodnju kultura iz člana 3. ovog ugovora kao i potrebu ostvarenja materijalnih preduslova neophodnih za postizanje ciljeva iz sporazuma (dugoročnije planiranje u: opremanju, nabavci repromaterijala, plasmanu itd.) strane ugovornice su saglasne da u toku trajanja ovog ugovora preuzimaju i sledeće obaveze:


a)         Osnovna obrada zemljišta je obaveza ___________________,

b)         Dopunska obrada zemljišta je obaveza ___________________,

c)         Setva je obaveza ___________________,