Tipski tekst poziva za prikupljanje ponuda za ustupanje izvođenja radova


NARUČILAC:                                                                                              U________________, ________godine


______________________________                                      PREDUZEĆE: 

    (tačan naziv)

       ________________________________ 

______________________________                                                            (tačan naziv)


       ________________________________ 

______________________________                                                          (mesto, adresa)

   (tačna adresa )


______________________________

   (mesto, država)


Predmet: 


Prikupljanje ponuda za ustupanje radova

________________________________________________________________________Na osnovu odluke Upravnog odbora, pozivamo Vas da podnesete svoju  ponudu za izvođenje radova _________________________________________________________ 1) po tehničkoj dokumentaciji, koja je dostupna ponuđačima u sedištu Naručioca, sprat ______, soba ____.


Ili, tehničku dokumentaciju Vam prilažemo na uvid.


Predračunska cena izgradnje objekta - izvođenja radova po projektu iznosi Din. ___________


Cenu ponuditi ukupno i po stavkama predmera iz projekta.


Uslovi učešća Ponuđača:


- početak radova za ________ dana;  

- završetak radova za ___________ dana;  

- ponudi priložiti terminski plan izvođenja i finansiranja radova po projektu;  

- da raspolaže odgovarajućom mehanizacijom za izvođenje radova po projektu;  

- da raspolaže stručnim kadrom za izvođenje radova po projektu;