Statut otvorenog akcionarskog društva


OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO


"__________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________"

 (navesti skraćeno ime društva, koje donosi statut)1


na sednici osnivačke skupštine održanoj dana _______________________________________

                                                                                  (navesti datum i mesto donošenja statuta)2

po osnovu čl. 186. Zakona o privrednim društvima i čl. 16. Ugovora o osnivanju donosi:

S T A T U T


Sadržina


Član 1.


Statutom se uređuje:        1) _______________________________________________________

         2) _______________________________________________________

       3) _______________________________________________________

       4) _______________________________________________________

       5) _______________________________________________________

       6) _______________________________________________________

       7) ______________________________________________________.3

                                                                     (navesti pitanja koja se uređuju statutom)4