Podliferantski ugovor


PODLIFERANTSKI UGOVOR1)


Zaključen između:

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvan "NOSILAC POSLA", s jedne strane

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvan "PODLIFERANT", s druge strane,

Zajednički naziv, u tekstu ovog ugovora, za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Cilj Ugovora:


Za obezbeđenje specifikacije potreba stranog kupca (u daljem tekstu  ovog ugovora nazvan: "INVESTITOR"), - NOSILAC POSLA se obratio zainteresovanim domaćim i stranim preduzećima sa predlogom da mu za učešće na raspisanoj međunarodnoj licitaciji dostave svoje ponude robe - opreme i usluga po uslovima i specifikaciji iz pribavljenog tendera. Na toj osnovi NOSILAC POSLA je dobio posao na licitaciji i u svoje ime i za svoj račun zaključio ugovor sa INVESTITOROM (u daljem tekstu nazvan: "OSNOVNI UGOVOR").


Ovim ugovorom NOSILAC POSLA uređuje svoje odnose sa ostalim učesnicima u ostvarivanju OSNOVNIM UGOVOROM preuzetih zadataka po predmetnom  projektu u inostranstvu.


Član 1.


Predmet Ugovora:


a)        Proizvodnja i isporuka opreme i usluga u korist INVESTITORA po  OSNOVNOM UGOVORU, koji je zaključen između INVESTITORA i NOSIOCA POSLA na osnovu ovlašćenja iz ponude PODLIFERANTA br._______ od ______________. godine, koja predstavlja bitni sastavni deo teksta ovog ugovora kao njegov Prilog br. 1.