Okvirni ugovor o kontrakupovini


OKVIRNI UGOVOR O KONTRAKUPOVINIZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "____________" (FIRMA A), s jedne strane


i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "____________" (FIRMA B) s druge strane.


Zajednički naziv u tekstu ovog ugovora za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Preambula


UGOVORNE  STRANE  su se dogovorile da zaključe  Ugovor o kontrakupovini na godinu dana, sa  mogućnošću produženja za dalje uzastopne godišnje periode, do ukupnog perioda od ______________ godina, pod uslovom da je posao uspešno obavljen u prethodnom godišnjem periodu.


U skladu sa tim UGOVORNE  STRANE su dogovorile sledeće:


Član 1.