Generalni ugovor o zajedničkoj proizvodnji i istupanju na tržištu


6.9 - Primer obrasca generalnog ugovora o zajedničkoj 

       proizvodnji i istupanju na tržištuUGOVOR O ZAJEDNIČKOJ PROIZVODNJI I ISTUPANJU NA TRŽIŠTU


1. Cilj ugovora. Ovaj ugovor je zaključen između DP _______ sa jedne strane, kao kooperanta, i DP _________, sa druge strane, kao finaliste, radi zajedničke proizvodnje proizvoda __________ zasnovane na podeli rada, specijalizaciji proizvodnje u cilju njegovog zajedničkog plasiranja na tržištu.


2. Predmet ugovora, jeste zajednička proizvodnja i prodaja _____ (navesti vrstu proizvoda).


U cilju proizvodnje proizvoda _____ DP kooperant se obavezuje da isporuči DP finalisti sirovine, standardizovane proizvode ili proizvode izrađene prema dokumentaciji DP finaliste, i to u količinama:


- U 19 _____ god. ___

- U 19 _____ god. ___

- itd.

a u periodima utvrđenim u jednogodišnjim ugovorima.


DP finalista može povećati (ili smanjiti) navedene količine najviše za ___%. Ono je dužno da definitivne količine za narednu godinu, saopšti DP kooperantu do ________ (datum).


3. Pravo korišćenja. Kooperanti su sopstvenici prava korišćenja na finalnom proizvodu srazmerno vrednosti njihovih delova i finalnom proizvodu.

4. Garancija. DP kooperant garantuje kvalitet, funkcionalnost i druga ugovorna svojstva svoga proizvoda u garancijskom roku koji se daje krajnjem korisniku finalnog proizvoda.


5. Cena. Cenu finalnog proizvoda kooperanti određuju sporazumima, vodeći računa o situaciji na tržištu.


U ostvarenoj prodajnoj ceni finalnog proizvoda DP - kooperant učestvuje srazmerno vrednosti svoga proizvoda u finalnom proizvodu. Ovaj odnos vrednosti kooperanti utvrđuju srazmerno prilikom zaključenja ugovora, vodeći računa o jugoslovenskim i svetskim standardima.


6. Ekonomska i poslovno-tehnička saradnja. Kooperanti će stalno sarađivati i uzajamno se pomagati radi što punijeg ostvarenja svog kooperacionog odnosa.


U tom cilju oni će:


-        pružati jedan drugom finansijsku pomoć u obliku kredita sa kamatom ili bez nje, garancijama za dobijanje zajmova, itd.;

-        preduzimati mere potrebne za ovladavanje proizvodnjom i za tehničko usavršavanje i unapređivanje tehnologije;

-        preduzimati mere u cilju, podizanja kvaliteta proizvodnje i snižavanja troškova proizvodnje;

-        pružati pomoć u stručnim kadrovima i obučiti kadrove svoga kooperanta;

-        organizovati pronalazački rad radi usavršavanja kako proizvodnje finalnog proizvoda tako i proizvoda, svakog od kooperanata;