Ugovor o zastupanju, varijanta III


16.9 - Primer obrasca ugovora o zastupanju (varijanta III)UGOVOR O ZASTUPANJU


I. Ugovorne stranke


1. ______________ (pun naziv, adresa i pravni status) u daljem tekstu kratko nazvan "firma", s jedne strane i

2. ______________ (firma odnosno naziv i sedište sa bližom adresom) u daljem tekstu kratko nazvana "zastupnik", s druge strane.


II. Predmet ugovora


1. Firma poverava zastupniku generalno zastupanje za ceo proizvodni program - odnosno deo proizvodnog programa za sledeće proizvode odnosno grupu proizvoda:

-

-

-

-


2. Zastupnik ima pravo na isključivo zastupanje za celu teritoriju SFRJ, osim ako zakonom ili drugim propisima nije drukčije određeno kao i za strana tržišta (van teritorije SRJ).


III. Visina provizije i osnov za izračunavanje provizije (paritet)


1. Zastupnik ima pravo na proviziju za sve prodaje proizvoda koji su predmet ugovora kako za prodaje u SRJ tako i na stranom tržištu. Provizija prema ovom ugovoru pripada zastupniku za sve direktne i indirektne poslove za vreme trajanja ugovora kao i ___ meseci po prestanku ugovora za poslove koji su zaključeni ili započeti od zastupnika u vreme važenja ugovora.


2. Za proizvode, odnosno grupu proizvoda iz predmeta ugovora utvrđuje se sledeća visina provizije:

_____________ (naziv proizvoda, grupa proizvoda) ___% (procenat)


Provizija iz prethodnog stava pripada zastupniku bez obzira da li je do posla došlo posredstvom zastupnika (indirektni poslovi) ili bez njegovog posredovanja (direktni poslovi). Zastupnik ima pravo na istu visinu provizije bez obzira na vrstu posla (kompenzacioni, vezani i sl.).


3. Zastupniku pripada provizija u nižem iznosu od visine provizije iz tač. 2. u sledećim slučajevima:

-

-

-


4. Pored provizije iz tač. 2. ovog člana zastupnik ima pravo i na paušalni iznos za pokriće troškova obrade tržišta i uvođenje firme na jugoslovensko tržište za period od godinu dana odnosno ___ meseci.