Ugovor o zastupanju, varijanta II


16.8 - Primer obrasca ugovora o zastupanju (varijanta II)UGOVOR O ZASTUPANJU


Zaključen 10. marta 1996. godine, u Beogradu, između:

Preduzeća "Promet", Beograd, Sremska 12, u daljem tekstu: Komitent

i

Preduzeća "Konzul", Beograd, Vlaška 34, u daljem tekstu: Zastupnik


Član 1.


Zastupnik se obavezuje da za ime i za račun Komitenta na području Republike Srbije vrši prodaju tekstilne robe.


Zastupnik se obavezuje da za ime i račun Komitenta prodaje robu od 8.000 metara svile, po ceni od 1.200,00 dinara za metar.


Zastupnik može odobriti količinski rabat od 10% po svojoj proceni.


Član 2.


Zastupnik je obavezan da bez odlaganja obavesti Komitenta o zaključenim poslovima (ugovorima) i uslovima pod kojim su oni zaključeni i koje su obaveze Komitenta u vezi zaključenih ugovora.


Član 3.


Komitent je obavezan da zastupniku na ime naknade za poslove iz člana 1. ovog Ugovora plati 20% od vrednosti robe za čiju je prodaju zaključio ugovor u ime i za račun Komitenta.