Ugovor o zameni - razmeni zemljišta


20.14 - Primer obrasca ugovora o razmeni zemljištaUGOVOR O RAZMENI ZEMLJIŠTA


Zaključen između preduzeća (zadruge) ________ koje zastupa ________, s jedne strane, i zemljoradnika ________ iz ________, s druge strane, a o sledećem:


Član 1.


Ovim ugovorom vrši se zamena zemljišta radi grupisanja u cilju bolje obrade.


Član 2.


Preduzeće (zadruga) ________ zamenjuje svoje zemljište koje se nalazi u kraju zvanom "________", i to:


1. katastarsku parcelu broj ____ u površini od ____ ha, upisanu u zemljišno-knjižnom ulošku broj ____ katastarska opština ____,


2. _________________________________,


3. _________________________________.


Za zemljište zemljoradnika ________________ iz ________________ , i to:


1. katastarsku parcelu broj ____ u površini od ____ ha, upisanu u zemljišno-knjižnom ulošku broj ____ katastarska opština ____, i


2. _________________________________


Član 3.


Ugovarači su saglasni da su zemljišta koja su predmet ove zamene iste vrednosti i da zato nemaju obaveze da jedan drugome plaćaju razliku u vrednosti.


Član 4.


Troškove pribavljanja dokaza iz člana _____ Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava, kao i druge troškove oko sprovođenja ovog ugovora - ugovarači snose po pola.