Ugovor o zakupu vozila - kamiona


13.19 - Primer obrasca ugovora o zakupu vozila - kamionaUGOVOR O ZAKUPU VOZILA (KAMIONA)


Zaključen dana __________ između stranaka:

ZAKUPODAVAC: _________________________ (navesti naziv i sedište)

ZAKUPAC: _______________________ (navesti naziv i sedište - adresu)


Član 1.


Zakupodavac daje zakupcu kamion marke (navesti koje) registarski broj (navesti broj) i broj motora, broj karoserije (navesti) u zakup (navesti naziv zakupca).


Član 2.


Zakupac se obavezuje da kamion iz tačke 1. ovog ugovora preda zakupcu na upotrebu i korišćenje na dan (navesti datum) a zakupac preuzima ovo vozilo kao ispravno. Primopredaja će se izvršiti (navesti gde).


Član 3.


Zakup po ovom ugovoru teče od ____________ do ___________. godine.


Po proteku ovog roka ugovor prestaje da proizvodi dalja dejstva, i zakup se može nastaviti samo na osnovu novog ugovora.


Član 4.


Mesečni iznos zakupnine iznosi dinara (navesti sumu), i plaća se svakog prvog u mesecu.


Napomena: cena se može odrediti na osnovu mesečne zakupnine, ili mešovito na osnovu pređene kilometraže uz dnevnu zakupninu.


Član 5.


Zakupac snosi troškove redovnog održavanja i popravke koje su potrebne za svakodnevno funkcionisanje.


Napomena: ovu obavezu može imati i zakupodavac, ali za veće opravke.