Ugovor o zakupu stvari


13.20 - Primer obrasca ugovora o zakupu stvariUGOVOR O ZAKUPU STVARI


Zaključen između Preduzeća __________ iz __________ i 

Preduzeća __________ iz __________ na dan __________ u __________, kako sledi:


Član 1.


Preduzeće __________ daje u zakup ugovaraču Preduzeću __________ kao zakupcu __________ (označiti predmet) da ga upotrebi i koristi pod uslovima iz ovog ugovora.


Član 2.


Zakupac je dužan čuvati zakupljenu stvar iz tačke 1. ovog ugovora i po prestanku Ugovora vratiti je neoštećenu ugovaraču zakupodavcu. Zakupac će upotrebiti stvar kao brižljiv i uredan privrednik.


Član 3.


Zakup između ugovornih strana teče od ________ pa do ________ i iznosi _______ din.


Član 4.


Zakupnina se plaća svakog prvog, a najkasnije do petog u mesecu unapred.


Član 5.


Zakup po ovom ugovoru može se otkazati zbog: _________________________.


Član 6.


Ugovor o zakupu prestaje: ________________________.


Član 7.


Za slučaj spora nadležan je _______________ sud u _____________.